Çalışma Saatlari

Pazartesi - Cuma
8:00 - 17:30

Amaç
Bilgi Güvenliği Politikasının amacı, ARSEKOL YAPI KİMYASALLARIN ’ da iş sürekliliğini sağlamak, riskleri minimize ederek güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak hasar riskini en aza indirmektir.
Politika
Politika'nın amacı; temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması için tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı ARSEKOL YAPI KİMYASALLARIN ’nın bilgi varlıklarını korumaktır.
- ARSEKOL YAPI KİMYASALLARIN Yönetim Kurulu Başkanı Bilgi Güvenliği Politikasını onaylamıştır.
- Güvenlik Politikası aşağıdakileri garanti altına almaktadır;
- Bilgi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunacaktır;
- Bilgilerin gizliliği sağlanacaktır;
- Bilgi bütünlüğü muhafaza edilecektir;
- Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacaktır;
- Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenecek ve karşılanacaktır;
- İş Sürekliliği Planları geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olacaktır;
- Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerli olacaktır;
- Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlalleri Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor edilecek ve araştırılması sağlanacaktır.
- Prosedürler, politikayı destekleyici şekilde hazırlanmıştır (Virüse karşı korunma, şifreleme ve süreklilik planları vb.).
- İş gereksinimleri için bilgi ve sistemlerin ulaşılabilirliğini sağlamaktır.
- Bilgi Güvenliği Yöneticisi, politikanın sürdürülmesi ve uygulanması sırasında destek ve danışmanlık sağlamakla sorumludur.
- Tüm yöneticiler politikanın uygulanmasından ve ilgili bölümlerdeki personel tarafından anlaşılmasından doğrudan sorumludur.
- Bilgi Güvenliği Politikası ile uyum, ARSEKOL YAPI KİMYASALLARIN ile işbirliği içerisinde olan ya da çalışan herkes için anlaşılması zorunlu bir dokümandır.

Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standart olan ISO/IEC 27001 süreci ile iş devamlılığını, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesini, bizim ve müşterilerimizin yapı taşları sayılan kaynakların her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün korunmasını amaçladık. Bu amaç doğrultusunda, ISO/IEC 27001 gerekliliklerine uygun yeni yöntemlerle, bilgi güvenliğini en üst seviyede tutarak iş süreçlerimizi yürütmekteyiz.
ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagement) Fiziksel Güvenlik Denetim süreci ile müşterilerimize, onların beklentilerini karşıladığımızı gösterebilmek, ilgili taraflara süreçlerimiz ve kontrollerimiz ile ilgili güvence verebilmek için 2014 yılından bu yana uluslararası standartlar çerçevesinde denetleniyoruz. Bu denetimler sayesinde kendimizi sürekli geliştirip yenileyerek, müşterilerimize veri gizliliği, iş sürekliliği, performans ve kapasite takibi ve hizmet yönetimi gibi konularda eksiksiz hizmet vermekteyiz.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, kurumların müşteri memnuniyetlerini sağlaması için gerekli ortamın hazırlanmasını öngören bir süreçtir. ARSEKOL YAPI KİMYASALLARIN olarak biz de bu süreç ile müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde bir hizmet vermeyi amaçlayarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.